Wi-Fi

V karlínské budově jsou dostupné následující Wi-Fi sítě:

Užitečné informace:

Wi-Fi síť eduroam

Síť eduroam je určena pro studenty a zaměstnance UK (a můžou ji využít i studenti a zaměstnanci dalších institucí, které jsou do projektu eduroam.cz zapojeny). Pravidla pro uživatele sítě eduroam:

Před prvním připojením k síti eduroam je potřeba si v CAS (Centrální autentizační službě UK) nastavit heslo k této síti:

  1. Přihlaste se do CAS.
  2. V levé nabídce klikněte na "Další účty" a pak na "Nastavit heslo pro eduroam realm cuni.cz".
  3. V horní části stránky bude uvedeno, jaké přihlašovací jméno máte pro eduroam použít (číslo@cuni.cz), a pod tím jsou políčka pro nastavení hesla.

Připojení počítače k Wi-Fi síti eduroam už je pak jednoduché:

Kdyby operační systém počítače pro připojení vyžadoval nastavení nějakých dalších technických údajů, tak použitý typ zabezpečení je: PEAP a MSCHAPv2. Pokud byste měli s nastavením problémy, podívejte se na návody pro různé operační systémy (včetně těch pro mobilní zařízení): Jak se připojit k eduroam.

Z bezpečnostních důvodů je provoz v karlínské síti eduroam omezen jen na nejběžnější síťové služby (HTTP, HTTPS, SSH apod.). Pokud byste potřebovali, aby fungovalo něco speciálního, obraťte se prosím na některého ze správců karlínské počítačové sítě.

Wi-Fi síť msekce-guest

Síť msekce-guest je určena pro ty hosty pracovníků Matematické sekce, kteří nemají smluvní vztah k UK (tj. nemají účet v CAS). Pro možnost připojení do této sítě se prosím obraťte na některého ze správců karlínské počítačové sítě.

Připojení počítače k Wi-Fi síti msekce-guest už je pak jednoduché:

Ostatní vlastnosti (zabezpečení EAP/MSCHAPv2, omezení s výjimkou nejběžnějších služeb) jsou stejné jako u sítě eduroam.