Wi-Fi

V karlínské budově jsou dostupné následující Wi-Fi sítě:

Užitečné informace:

Wi-Fi síť eduroam

Síť eduroam je určena pro studenty a zaměstnance UK (a můžou ji využít i studenti a zaměstnanci dalších institucí, které jsou do projektu eduroam.cz zapojeny). Pravidla pro uživatele sítě eduroam:

Před prvním připojením k síti eduroam je potřeba si v CAS (Centrální autentizační službě UK) nastavit heslo k této síti:

  1. Přihlaste se do CAS.
  2. V levé nabídce klikněte na "Další účty" a pak na "Nastavit heslo pro eduroam realm cuni.cz".
  3. V horní části stránky bude uvedeno, jaké přihlašovací jméno máte pro eduroam použít (číslo@cuni.cz), a pod tím jsou políčka pro nastavení hesla.

Připojení počítače k Wi-Fi síti eduroam už je pak jednoduché:

Kdyby operační systém počítače pro připojení vyžadoval nastavení nějakých dalších technických údajů, tak použitý typ zabezpečení je: PEAP a MSCHAPv2. Pokud byste měli s nastavením problémy, podívejte se na návody pro různé operační systémy (včetně těch pro mobilní zařízení): Jak se připojit k eduroam. Zkontrolujte také, že máte v zařízení nastavený správný datum a čas (příliš velká časová odchylka může způsobit nefunkčnost připojení).

Z bezpečnostních důvodů je provoz v karlínské síti eduroam omezen jen na nejběžnější síťové služby: web, e-mail, FTP, SSH, VPN (viz Technické požadavky eduroam, bod 3.10). Navíc jsou povoleny následující síťové služby/porty:

Pokud byste potřebovali, aby fungovalo něco speciálního, obraťte se prosím na některého ze správců karlínské počítačové sítě.

Wi-Fi síť msekce-guest

Síť msekce-guest je určena pro ty hosty pracovníků Matematické sekce, kteří nemají smluvní vztah k UK (tj. nemají účet v CAS). Pro možnost připojení do této sítě se prosím obraťte na některého ze správců karlínské počítačové sítě.

Připojení počítače k Wi-Fi síti msekce-guest už je pak jednoduché:

Ostatní vlastnosti (zabezpečení EAP/MSCHAPv2, omezení s výjimkou nejběžnějších služeb) jsou stejné jako u sítě eduroam.