Numerická a výpočtová matematika

Státní závěrečné zkoušky

Detaily ohledně požadavků a průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.