Numerická a výpočtová matematika

Informace pro studenty

Detaily ohledně vstupních požadavků, studijních plánů a doporučeného průběhu studia jsou obsažené v Karolince. Zejména doporučujeme důkladné prostudování Podmínek pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce.

Detaily ohledně požadavků a průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Důležitým místem pravidelného setkávání celé katedry včetně studentů je Seminář numerické matematiky (NMNV451), který se koná každý čtvrtek od 14:00 v učebně K3. Doporučujeme studentům, aby si tento seminář zapsali.

Dále probíhají na katedře různé nevýukové akce – pravidelné zahájení semestru, katederní výlet a vánoční besídka.