Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek

Zimní termín, 5. – 18. 2. 2024

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 21. 1. 2024

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 11. 1. 2024

Odevzdávání listinných verzí práce:

Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 15. 1. 2024 od 9:00 do 11:00 předsedkyně komise pro bakalářské SZZ I. Hnětynková ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 4. patro. Po dohodě s předsedkyní je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.

Posluchač(ka) přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předsedkyně komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi(tce). Druhý výtisk bude posluchači(ce) vrácen, aby jej sám(a) neprodleně doručil(a) své(mu) vedoucí(mu).

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

 

Podzimní termín, 1. 9. – 14. 9. 2023

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 21. července 2023

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 20. července 2023

Odevzdávání listinných verzí práce:

Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 24. července 2023 od 9:00 do 10:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

 

Letní termín, 19. 6. – 30. 6. 2023

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 4. červen 2023

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 11. května 2023

Odevzdávání listinných verzí práce:

Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 15. května 2023 od 9:00 do 10:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

Zimní termín, 30. 1. – 12. 2. 2023

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 15. ledna 2023

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 5. ledna 2023

Odevzdávání listinných verzí práce:

Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 9. ledna 2023 od 9:00 do 10:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

Podzimní termín, 1. 9. – 14. 9. 2022

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 22. července 2022

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 21. července 2022

Odevzdávání listinných verzí práce:

Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 25. července 2022 od 9:00 do 10:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později.

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

Letní termín, 13. 6. – 26. 6. 2022

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 5. června 2022

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 12. května 2022

Odevzdávání listinných verzí práce: Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 16. května 2022 od 9:30 do 11:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později).

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

Zimní termín, 31. 1. – 13. 2. 2022

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 16. ledna 2022

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 6. ledna 2022

Odevzdávání listinných verzí práce: Svázané výtisky bakalářských prací (které byly elektronicky odevzdané ve výše uvedeném termínu)  bude přijímat v pondělí 10. ledna 2020 od 9:30 do 11:30 předseda komise pro bakalářské SZZ Š. Holub ve své pracovně v Karlíně, Sokolovská 83, 3. patro, č. dv. K333. Po dohodě s předsedou je možné práci odevzdat i dříve, nikoli však později).

Posluchač přinese k odevzdání dva identické svázané výtisky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením a vevázanou kopií podepsaného zadání (nevkládá se do elektronické podoby). Výtisky musí být obsahově shodné s elektronicky odevzdanou prací.

Jeden výtisk listinné podoby práce převezme předseda komise a nechá jej doručit katedře, která práci vypsala, aby jej poskytla stanovenému oponentovi. Druhý výtisk bude posluchači vrácen, aby jej sám neprodleně doručil svému vedoucímu.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)