Organizace bakalářských státních závěrečných zkoušek

Podzimní termín, 2. – 15. 9. 2024

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 19. 7. 2024

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 18. 7. 2024

Odevzdávání listinné verze práce:

Jeden svázaný výtisk bakalářské práce (odevzdané elektronicky ve výše uvedeném termínu) doručí student(ka) předsedovi/předsedkyni příslušné subkomise pro bakalářské obhajoby a to nejpozději v den konání obhajoby. Výtisk musí být obsahově shodný s elektronicky odevzdanou prací.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

 

Letní termín, 17. – 30. 6. 2024

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 2. 6. 2024

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 9. 5. 2024

Odevzdávání listinné verze práce:

Jeden svázaný výtisk bakalářské práce (odevzdané elektronicky ve výše uvedeném termínu) doručí student(ka) předsedovi/předsedkyni příslušné subkomise pro bakalářské obhajoby a to nejpozději v den konání obhajoby. Výtisk musí být obsahově shodný s elektronicky odevzdanou prací.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)

 

Zimní termín, 5. – 18. 2. 2024

(viz též Harmonogram MFF)

1. Přihlašování k SZZ

Nejzazší termín přihlášení: 21. 1. 2024

Přihlašování probíhá prostřednictvím SISu. Student(ka) zvolí část (části) SZZ, na které se hlásí, případně vybraný volitelný okruh ústní části.

2. Odevzdávání bakalářských prací

Nejzazší termín elektronického odevzdání prostřednictvím SISu: 11. 1. 2024

Odevzdávání listinné verze práce:

Jeden svázaný výtisk bakalářské práce (odevzdané elektronicky ve výše uvedeném termínu) doručí student(ka) předsedovi/předsedkyni příslušné subkomise pro bakalářské obhajoby a to nejpozději v den konání obhajoby. Výtisk musí být obsahově shodný s elektronicky odevzdanou prací.

(Pro podrobnosti týkající se požadavků na úpravu práce viz Vypracování bakalářské práce a tam uvedené odkazy.)