Sdělení pro studenty matematiky

Milé studentky, milí studenti,

přes překotný vývoj situace nechceme zatím zcela rezignovat na výuku. Za současného stavu věcí je však výuka možná jedině nějakou z distančních forem.

Pedagogům na naší sekci jsem doporučil poměrně širokou škálu možností jak pokračovat ve výuce, od samostudia přes vystavování prezentací a poznámek až k interaktivní formě výuky. V těchto dnech se vám pravděpodobně vaši pedagogové ozývají a domlouvají se s vámi o tom, jakou formu výuky zvolili.

Existují stránky, které o formách distanční výuky na MFF informují. Fakultní stránka https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/moznosti-pro-distancni-vyuku je doplněna o stránku naší sekce https://www.karlin.mff.cuni.cz/~ulrych/dv/ev.html, kde lze navíc najít ukázky záznamů z různých forem výuky a také podrobné návody, jak se připojit k session programu zoom, který je v této chvíli nejpopulárnější formou "přímých přenosů" výuky s možností archivace.

Podle informace z Národní knihovny, vizte https://www.nkp.cz/aktuality/novinky-titulni-strana/vysokoskolakum-knihy-online, by v průběhu dne 17. března měl být také otevřen elektronický přístup k více než 200 tisícům svazků literatury. Přístup k oněm 372 publikacím Matfyzpressu, které tam mají, můžete sledovat na http://kramerius5.nkp.cz/search?q=matfyzpress.

Přeji vám co nejpevnější zdraví, držím palce, pokud jste se rozhodli nějakou formou aktivně pomáhat a všem nám přeji brzké dobré zprávy.

Z Karlína i ze svého home office zdraví
Mirko Rokyta