Dílčí knihovny a samostatné sbírky MFF UK

Vzhledem k velikosti Fyzikální sekce MFF UK jsou některé oblasti studia fyziky rozděleny do dílčích knihoven a samostatných sbírek. Pro výpůjčky z těchto knihoven, oslovte prosím, níže uvedené kontaktní osoby. Knihovna MFF UK tyto knihovny řídí pouze metodicky, zodpovědnost za jejich fond a provoz nesou příslušná pracoviště.

Dílčí knihovna Astronomického ústavu UK (Knihovna Augusta Seydlera) 

Kontakt:

Adresa: V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, Vývojové dílny Troja “V”, 1. patro
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.
Sigla: ABD010

Dílčí knihovna Katedry fyziky atmosféry 

Od 1. ledna 2022 je fond knihovny přesunut do Půjčovny skript a učebnic.

Dílčí knihovna Katedry geofyziky

Kontakt:

Adresa: V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, Katedrový objekt “A”, 11. patro
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Kuča
Sigla: ABD010

Knihovna Ústavu částicové a jaderné fyziky - samostatná sbírka

Kontakt:

Adresa: V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, Katedrový objekt “A”, 8. patro
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Sigla: ABD010