Služby knihovny

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy poskytuje širokou škálu výpůjčních, bibliografických a referenčních služeb. Ve všech našich studovnách nabízíme čtenářům bezplatný přístup k internetu (připojením přes WiFi nebo prostřednictvím stolních počítačů) a ke všem informačním zdrojům, které jsou předpláceny. Ve všech odděleních knihovny rádi uvítáme nové čtenáře, kterým ochotně poradíme.

Výpůjční služby

Vše o výpůjčkách aneb půjčování, vracení, rezervace, pokuty, ztráty a náhrady a návratové boxy. 

Studovny

Všechna oddělení knihovny nabízejí místo ke studiu i odpočinku. 

E-zdroje

Knihovna zajišťuje přístup k e-zdrojům, k elektronickým databázím, e-časopisům a e-knihám. 

Tisk, kopírování a skenování

Reprografické služby poskytujeme na všech odděleních knihovny. 

Meziknihovní výpůjční služby

Knihovna zprostředkuje výpůjčky a kopie z fondů jiných knihoven v ČR a zahraničí a zároveň ostatním informačním institucím poskytuje výpůjčky a kopie ze svého fondu. 

Připojení k internetu

Ve všech odděleních knihovny je možné se připojit na internet prostřednictvím wifi služby eduroam.

Výdejní místa e-shopu Matfyzpress

Na všech odděleních knihovny si můžete vyzvednout objednané a zaplacené zboží z e-shopu nakladatelství Matfyzpress.

Nákup nových knih

Přijímáme návrhy na nákup nové nebo chybějící literatury. Zprostředkujeme nákup knih z grantů nebo sekčních prostředků. 

Multilicence softwaru 

Multilicence a slevy na programové vybavení, které jsou pro studenty a zaměstnance MFF UK k dispozici. 

Fakultní koordinace

Knihovna plní koordinační roli v těchto oblastech: 

Školení, přednášky, konzultace, vzdělávání a návody

Každoročně připravujeme prezentace pro studenty prvních ročníků na Albeři, průběžně zpracováváme návody pro uživatele knihovny, rádi Vám poradíme s orientací ve službách knihovny a na požádání připravíme přednášku nebo školení s cílem rozšířit vaše znalosti práce s informačními zdroji.