Druhy výpůjček dokumentů

Půjčit dokument z Knihovny MFF UK si můžete až po registraci v knihovním systému. 

Podmínky výpůjčky vybraného dokumentu jsou dány tzv. Jednotnou maticí výpůjček, platnou pro všechny knihovny UK.  Kompletní pravidla, podle kterých si můžete půjčovat dokumenty, najdete v jednotné matici výpůjček.  

Jaký dokument a na jak dlouho si jej můžu vypůjčit, je dáno kategorií čtenáře a výpůjčky:

Kategorie čtenáře je určena systémem na základě údajů v SIS UK.  V případě změny kategorie čtenáře upozorňujeme na to, že limity a podmínky konkrétní výpůjčky se vždy řídí pravidly vztahujícími se ke kategoriičtenáře v okamžiku vzniku výpůjčky. 
Knihovna MFF UK zpravidla používá následující kategorie čtenáře:

Student 

Určeno všem studentům UK 

registrace platí 3 roky 

Zaměstnanec 

Určeno všem s pracovním poměrem k UK 

5 let 

Spolupracovník 

Zpravidla pro externí zaměstnance UK 

1 rok 

Veřejnost 

Určeno odborné i laické veřejnosti 

1 rok 

MVS 

Určeno výhradně dalším knihovnám 

5 let 

Status jednotky se vztahuje vždy ke konkrétní půjčované knihovní jednotce (1 výtisk knihy, časopisu, 1 kus CD, apod.). 
Knihovna MFF UK používá následující statusy jednotek: 

Běžná  

Knihy, zpravidla na 30 dní 

Běžná (sklad) 

Dokumenty umístěné v depozitářích, jejich vypůjčení si lze objednat přes online katalog (ckis.cuni.cz), výpůjční lhůta je zpravidla 30 dní  

Studijní 

Učebnice a skripta, zpravidla na 150 dní 

Prezenční 

Dokumenty určené zejména pro studium na místě (např. encyklopedie a časopisy) 

Prezenční (sklad) 

Dokumenty umístěné v depozitářích, jejich vypůjčení do studovny si lze objednat přes online katalog (ckis.cuni.cz) 

Přísně prezenční 

Dokumenty určené výhradně pro studium na místě nesmí opustit prostor knihovny 

Elektronická zařízení 

Čtečky e-knih (na speciální smlouvu), kalkulačky a další elektronická zařízení – výpůjčka na 14 dní 

Online přístupné 

Dokumenty přístupné elektronicky, výpůjční lhůta zpravidla 14 dní nebo přímá možnost čtení bez omezení