Jak se stát čtenářem

Do všech knihoven UK je od konce roku 2019 jednotná registrace

K registraci potřebujete splnit tyto 3 kroky:

  1. Zařídit si průkaz Univerzity Karlovy
    Průkaz UK lze získat ve výdejních centrech UK. S sebou je potřeba vzít platný průkaz totožnosti. Studenti a zaměstnanci průkaz obdrží typicky na začátku svého působení na fakultě.
  2. Nastavit si přihlašovací údaje do CAS
    Do 5 dnů od vystavení průkazu je třeba si nastavit heslo do CAS. Jedná se o přihlašovací údaje, které slouží studentům i zaměstnancům například pro přihlašování do SIS.
  3. Vyplnit e-přihlášku
    Pomocí přihlašovacích údajů do CAS je možné se přihlásit k systému elektronické přihlášky do knihoven. Po přihlášení je nutno udělit souhlas s dodržováním Knihovního a výpůjčního řádu UK a s poskytnutím osobních údajů. Zkontrolujte si prosím své kontaktní údaje, které jsou v přihlášce uvedeny.

Po vyplnění e-přihlášky je čtenář zapsán do knihovního systému nejpozději za 5 minut.