Základní dokumenty

Na této stránce naleznete základní předpisy univerzity (opatření rektora), fakulty (směrnice děkana) a další předpisy, které upravují provoz a činnosti knihovny. 

Knihovní a výpůjční řád

Směrnice děkana

Opatření rektora

Informace vztahující se k ochraně osobních údajů