Nákup nových knih

Přijímáme návrhy na nákup nové nebo chybějící literatury, vítáme zejména podněty k nákupu aktuální studijní literatury k vyučovaným předmětům, zprostředkujeme i nákup knih z grantů nebo sekčních prostředků. Knihy objednáme, zaevidujeme, zpracujeme a následně půjčíme (nebo zařadíme do fondu).  Výhodou je zjednodušení administrativy (např. celní procedury a poplatky) i případné institucionální slevy u jednotlivých distributorů.

K úspěšnému objednání potřebujeme: 

S požadavky se obracejte na jednotlivá oddělení knihovny:

Povinnost registrace knih nakoupených z účelových prostředků (grantů, projektů, výzkumných záměrů apod.) 

Knihovna při nákupu knih spolupracuje zejména s těmito firmami: