Výpůjční služby

Mezi výpůjční služby Knihovny MFF UK patří:

Půjčování dokumentů

Rezervace dokumentů 

Prodloužení dokumentů

Vrácení dokumentů

Zpozdné

Náhrady ztracených dokumentů

Meziknihovní výpůjční služba

Základní dokumenty