Bibliografie

ORCID

ORCID (Open Research and Contributor ID) je registr jedinečných mezinárodních identifikátorů. Zajišťuje transparentní způsob propojení vědecko-výzkumné činnosti s tímto identifikátorem. Jedná se o trvalou identitu autorů, která zajišťuje jednoznačnou identifikaci. 

Registr ORCID poskytuje možnost zdarma získat identifikátor, dovoluje autorům spravovat svůj profil a navazovat kontakty či vyhledávat ostatní vědce. 

ORCID uchovává pouze necitlivé údaje, o kterých autor, dle svého uvážení, rozhodne, zda je chce publikovat. 

Akademičtí a vědečtí pracovníci MFF UK, studenti doktorského studia zapsaní na MFF UK, a další publikující zaměstnanci a studenti zapsaní na MFF UK (dále jen „autoři), si podle čl. 11, odst. 1 OR 24/2018 do 2 měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s MFF UK 

Záznamy o svých publikacích, které se nevyskytují ve WOS ani SCOPUS, autoři doplní do ORCID ve formátu BibTeX (např. z databází GoogleScholar nebo MathSciNet), pokud jsou v tomto formátu dostupné. V tomto formátu lze i exportovat publikace z OBD. Po vytvoření svých personálních identifikátorů ORCID ID autoři vyplní všechny tři své identifikátory do OBD (viz tento návod). 

Univerzita Karlova nabízí možnost propojení identifikátoru ORCID a přihlašovaní se pomocí univerzitního účtu do registru.  

Autoři mají pro případ problémů s úkony požadovanými OR 24/2018 na oborově příslušném oddělení knihovny MFF UK k dispozici koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti.

Podrobnější pokyny pro autory pro vytváření personálních identifikátorů ORCID a další úkony požadované Opatřením jsou k dispozici na adrese knihovna.cuni.cz. 

OBD (osobní bibliografická databáze)

Uzávěrka sběru dat: každoročně konec února.

Návody 

OBD – návod pro autory

RIV 

Seznam excelentních výsledků:

Seznam excelentních výsledků nominovaných pro účely národního hodnocení výsledků výzkumných organizací v jednotlivých obdobích.

Kontaktní osoby: 

Marcel Goliaš, DiS. (Bibliografie a RIV)

Bc. Žaneta Floriánová (Koordinátor ORCID [Sekce M+F])

PhDr. Petra Hoffmannová (Koordinátor ORCID [Sekce I])