Bibliografie

ORCID

Aby bylo možné jednotlivé autory v publikacích spolehlivě identifikovat (příp. vzájemně odlišit autory stejného jména), měl by si každý autor vytvořit jedinečný identifikátor (tzv. ORCID):

ORCID (Open Research and Contributor ID) je registr jedinečných mezinárodních identifikátorů. Zajišťuje transparentní způsob propojení vědecko-výzkumné činnosti s tímto identifikátorem. Jedná se o trvalou identitu autorů, která zajišťuje jednoznačnou identifikaci. 

Registr ORCID poskytuje možnost zdarma získat identifikátor, dovoluje autorům spravovat svůj profil a navazovat kontakty či vyhledávat ostatní vědce. 

ORCID uchovává pouze necitlivé údaje, o kterých autor, dle svého uvážení, rozhodne, zda je chce publikovat. 

Akademičtí a vědečtí pracovníci MFF UK, studenti doktorského studia zapsaní na MFF UK, a další publikující zaměstnanci a studenti zapsaní na MFF UK (dále jen „autoři), si podle čl. 19, odst. 1 OR 40/2021 do 2 měsíců od vzniku pracovněprávního či studijního vztahu s MFF UK 

 • zřídí svůj personální identifikátor ORCID 
 • propojí jej se svým identifikátorem ResearcherID WOS 
 • naváží na něj záznamy o svých publikacích ve WOS 
 • propojí jej se svým identifikátorem Scopus Author ID 
 • odstraní případné duplicitní záznamy v ORCID 

Záznamy o svých publikacích, které se nevyskytují ve WOS ani SCOPUS, autoři doplní do ORCID ve formátu BibTeX (např. z databází GoogleScholar nebo MathSciNet), pokud jsou v tomto formátu dostupné. V tomto formátu lze i exportovat publikace z OBD. Po vytvoření svých personálních identifikátorů ORCID ID autoři vyplní všechny tři své identifikátory do OBD (viz tento návod). 

Univerzita Karlova nabízí možnost propojení identifikátoru ORCID a přihlašovaní se pomocí univerzitního účtu do registru.  

Autoři mají pro případ problémů s úkony požadovanými OR 40/2021 na oborově příslušném oddělení knihovny MFF UK k dispozici koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti.

Podrobnější pokyny pro autory pro vytváření personálních identifikátorů ORCID a další úkony požadované Opatřením jsou k dispozici na adrese knihovna.cuni.cz. 

OBD (osobní bibliografická databáze)

Veškeré své publikace (obzvláště pak publikace vzniklé jako výstup různých výzkumných/badatelských aktivit na konkrétních pracovištích) by zaměstnanci fakulty měli evidovat ve speciální [k-tomu-určené] interní aplikaci OBD. Zaměstanci mohou údaje o svých publikacích evidovat buď sami a nebo prostřednictvím katederních správců, kteří jsou na každém pracovišti pro tento účel vybráni. Každoročně [na konci února] se pak všechny relevantní záznamy odesílají do vládní databáze (RIV), a následně procházejí vládním hodnocením (viz Metodika 2017), na základě něhož jsou pak univerzitě přidělovány finanční prostředky [ze státního rozpočtu] na její výzkumné aktivity. Z tohoto důvodu věnujte prosím evidenci svých výsledků v aplikaci OBD zvýšenou pozornost.


Uzávěrka sběru dat: každoročně konec února.

 • Zadávat bibliografická data do systému OBD je možné neustále (non-stop). 
 • Vyhledávání v publikacích: OBD Public 
 • Seznam zpracovatelů (tj. katederních správců pro jednotlivá pracoviště, na něž se mohou autoři obracet o radu s OBD)

Návody 

OBD – návod pro autory

 • Manuály k OBD (pro přístup k nabídce manuálů je nutné se přihlásit do aplikace OBD) 

RIV 

Seznam excelentních výsledků:

Seznam excelentních výsledků nominovaných pro účely národního hodnocení výsledků výzkumných organizací v jednotlivých obdobích.RUV (registr uměleckých výstupů)

Veškeré umělecké výstupy mohou zaměstnanci fakulty evidovat ve speciální [k-tomu-určené] externí aplikaci RUV. Vkládat výstupy do aplikace je možné až po registraci, kterou provádí fakultní správce OBD.


 • veškeré informace najdete na stránkách MŠMT
 • sběr dat pro RUV začíná každoročně 1. ledna a končí 8. února
 • do registru jsou v tuto chvíli zaregistrována pracoviště KSVI a KDSS
 • kontaktními osobami pro daná pracoviště jsou:


Kontaktní osoby: 

Marcel Goliaš, DiS. (Bibliografie, RIV a RUV)

Bc. Žaneta Floriánová (Koordinátor ORCID [Sekce M+F])

PhDr. Petra Hoffmannová (Koordinátor ORCID [Sekce I])