prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.

Pracoviště
Ústav částicové a jaderné fyziky
Telefon
95155 2452
E-mail
jiri.horejsi@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://ipnp.cz/~horejsi/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 841 (914), 8. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8