E-zdroje

Elektronické informační zdroje (e-zdroje, EIZ) jsou informační zdroje zpřístupňované v elektronické podobě prostřednictvím internetu. Nejčastěji se jedná o bibliografické databáze (jako je MathSciNet, Web of Science), plnotextové databáze (jako je ScienceDirect) nebo o elektronické knihy (e-knihy) a elektronické časopisy (e-časopisy). 

Přístup k e-zdrojům

Repozitáře

EndNote 20 (software)

Grammarly Premium

Writefull

Podmínky používání e-zdrojů

Využívání elektronických informačních zdrojů je vázáno na podmínky definované v licenčních smlouvách k jednotlivým zdrojům. Uživatel se zavazuje, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad: 

  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele, 
  • není povoleno stahovat celý obsah ze zdroje, jeho podstatné části, zejména stahovat celá čísla elektronických časopisů, systematicky, roboticky apod., 
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám. 

Porušení licenčních podmínek může vést k zablokování přístupu k elektronickému zdroji pro fakultu, resp. pro celou Univerzitu Karlovu. Na uživateli, který se takovéhoto jednání dopustí, může Univerzita Karlova, resp. příslušná fakulta, požadovat náhradu škody. V případě zaměstnanců univerzity, resp. fakulty, může být poruše licenčních podmínek řešeno dle zákoníku práce, v případě studentů v disciplinárním řízení. 

Kontaktujte: 

Mgr. Kateřinu Vrtálkovou