Platba bankovním převodem

Pokyny pro platbu Knihovně MFF UK

název účtu: 

UK MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 

číslo účtu: 

38330021 / 0100 

číslo účtu ve formátu IBAN: 

CZ9101000000000038330021 

Swift kód banky : 

KOMBCZPPXXX 

variabilní symbol: 

511 

Banka: Komerční banka, Praha 1, Václavské nám. 42. 

Na účet Knihovny MFF UK posílejte pouze dlužné částky za zpozdné dílčí knihovny: 

Po připsání dlužné částky na účet Knihovny MFF UK Vám bude zasláno e-mailem potvrzení o zaplacení dlužné částky. 

Payment by bank transfer – Library of the Faculty of Mathematics and Physics

account name: 

UK MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA 

account number: 

38330021 / 0100 

IBAN format: 

CZ9101000000000038330021 

Swift adress of the bank: 

KOMBCZPPXXX 

variable symbol: 

511 

Bank: Komerční banka, Prague 1, Václavské nám. 42. 

Send the amount due to the library account only from these library departments: 

 After your payment has been credited to the library account, we will send youconfirmation of payment by e-mail.