Lidé v knihovně

Vedoucí knihovny

Zástupce vedoucího knihovny

Fyzikální oddělení

Bc. Žaneta Floriánová

Marcel Goliaš, DiS.

Bc. Tereza Hofmeisterová

Mgr. Jiří Kuča

Mgr. Milena Kučová

Mgr. Kateřina Vrtálková

Informatické oddělení

PhDr. Petra Hoffmanno

Matematické oddělení

Mgr. Jan Cvačka

Radana Hrušková

Eliška Janečková, DiS.

Lenka Jeřalová, DiS.

Petra Osifová

Půjčovna skript a učebnic

Ilona Levá

Markéta Jiříčková

Marcela Kahounová

Knihovna dějin přírodních věd

Ilona Levá

Externí pracovníci

doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.

RNDr. Ing. Jaroslav Richter

doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.