Lidé v knihovně

Vedoucí knihovny

Mgr. Jiří Kuča

Zástupce vedoucího knihovny

Mgr. Kateřina Vrtálková

Fyzikální oddělení

Bc. Žaneta Floriánová
Koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti
Koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
Koordinátor spisové služby pro MFF UK
Personální identifikátory
Tajemnice knihovny

Lenka Fuchsová
Výpůjční a referenční služby
Evidence a zpracování kvalifikačních prací
Opravy knižního fondu

Marcel Goliaš, DiS.
Koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti
Bibliografie a RIV
Správa systému OBD

Mgr. Jiří Kuča
Vedoucí knihovny
Koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti
Akvizice knih pro fyzikální sekci

Mgr. Milena Kučová
Správa knihovního systému
Evidence, organizace a správa knihovního fondu
Katalogizace a retrokatalogizace
Ptejte se knihovny

Mgr. Kateřina Vrtálková
Zástupce vedoucího knihovny
Správa e-zdrojů pro MFF UK
Správa časopisů fyzikálního oddělení knihovny
Meziknihovní výpůjční služba pro fyzikální sekci
Katalogizace

Informatické oddělení

PhDr. Petra Hoffmanno
Vedoucí oddělení
Koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací
Správa systému Turnitin
Akvizice knih pro informatickou sekci
Evidence a katalogizace knihovního fondu
Meziknihovní výpůjční služba pro informatickou sekci

Matematické oddělení

Mgr. Jan Cvačka
Výpůjční a referenční služby
D
igitalizace
Katalogizace a retrokatalogizace

Radana Hrušková
Vedoucí oddělení
Akvizice knih pro matematickou sekci
Správa časopisů matematického oddělení knihovny
Koordinace výměny časopisů za CMUC
Meziknihovní výpůjční služba pro matematickou sekci

Eliška Janečková, DiS.
Výpůjční a referenční služby
Katalogizace a retrokatalogizace
Správa časopisů matematického oddělení knihovny

Lenka Jeřalová, DiS.
Výpůjční a referenční služby
Evidence, katalogizace a retrokatalogizace knihovního fondu
Evidence a zpracování kvalifikačních prací

Půjčovna skript a učebnic

Ilona Levá
Vedoucí oddělení
Výpůjční a referenční služby
Opravy knižního fondu
Správa Knihovny dějin přírodních věd

Markéta Jiříčková
Výpůjční a referenční služby
Katalogizace a retrokatalogizace
Evidence knihovního fondu

Marcela Kahounová
Výpůjční a referenční služby
Katalogizaceretrokatalogizace

Knihovna dějin přírodních věd

Ilona Levá
Správa Knihovny dějin přírodních věd

Externí pracovníci

doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D.

RNDr. Ing. Jaroslav Richter

doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.