Přístup k e-zdrojům

Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž (UKAŽ)

Discovery služba umožňuje z jednoho místa vyhledávat v různorodých zdrojích, které jsou na UK dostupné.
Prohledává: 

Portál elektronických zdrojů (PEZ) 

Portál přináší ucelené informace o všech e-zdrojích, které jsou na Univerzitě Karlově a na MFF UK dostupné.
Naleznete
zde: 

E-zdroje jsou zde členěny: 

Taktéž lze na portálu vyhledávat: 

K e-zdrojům můžete přistupovat: 

Přehled předplácených e-zdrojů na MFF UK

V případě potíží kontaktujte Mgr. Kateřinu Vrtálkovou