Meziknihovní výpůjční služby pro knihovny a zaměstnance

Z jiných knihoven pro uživatele z MFF UK 

Z fondů Knihovny MFF UK pro jiné knihovny