Turnitin

Turnitin je systém, který slouží k detekci i prevenci plagiátorství a zvýšení kvality akademických prací. 

Na Univerzitě Karlově jsou všechny odevzdané závěrečné práce kontrolovány antiplagiátorskými systémy již od roku 2011. Na základě Opatření rektora č. 15/2019 Porovnávání textů závěrečných prací a habilitačních prací a jejich ukládání v meziuniverzitních a mezinárodních databázích prací se veškeré závěrečné práce od 1. října 2019 kontrolují kromě dosud používaného systému Thesis také zmíněným nástrojem Turnitin. Kontrola na plagiáty systémem Turnitin je tedy implementována stejně jako Theses  v Studijním informačním systému. Nepřípustnost plagiátorství je obsažena v Etickém kodexu UK.  

Tento nástroj poskytuje vhodné prostředí pro provádění průběžné kontroly  a poskytování zpětné vazby ze strany lektora. Zároveň je Turnitin schopen kontrolovat originalitu odevzdaných prací proti rozsáhlé databázi zdrojů (včetně překladů z cizího jazyka).  

Turnitin lze také používat i pro zadávání a odevzdávání menších úkolů, než jsou závěrečné práce. Jednou z funkcionalit systému je také to, že lze jednoduše nastavit termíny odevzdávání úkolů. Práce lze pak hodnotit za pomoci tzv. feedback studia. To nabízí jak možnost kontroly podobnosti, tak v něm lze jednotlivé části textu komentovat či označovat různými značkami. Školitel prostřednictvím tohoto nástroje poskytuje studentům zpětnou vazbu vkládáním komentářů či poznámek přímo do textu práce. Pro hodnocení prací lze také využít hodnotící formuláře či rubriky.  Systém je využíván na špičkových světových univerzitách. 

Vše podstatné o systému Turnitin najdete na webu Ústřední knihovny UK. 

Další návody najdete zde:  

Přihlášení do systému Turnitin najdete na adrese http://turnitin.cuni.cz/

Přihlášení do systému Turnitin je možné pouze přes webovou stránku > turnitin.cuni.cz pomocí tlačítka >>Přihlásit do Turnitinu<<, které uživatele přesměruje na přihlášení přes CAS. 

Potřebujete-li se systémem poradit, kontaktujte koordinátora Turnitin.