Čeština pro cizince

Lektor: Mgr. Dita Šebelová

Čeština se vyučuje ve třech úrovních:

Začátečníci

Kurz je určen pro studenty, pro které je čeština i české prostředí novou záležitostí. Studenti se učí nejběžnější fráze a základy gramatiky. Cílem kurzu je zvládnutí základní konverzace.

Studijní materiál: Holá, Bořilová. Čeština Expres 1
ZS: lekce 1 – 3 (Jak se představit a pozdravit, Orientace ve městě, Návštěva restaurace).
LS: lekce 4 – 7 (Rodina, Jak si domluvit schůzku – časové údaje, Slavní Češi – minulý čas, Prázdniny).

Kód předmětu: NJAZ097 (zimní semestr)
  NJAZ098 (letní semestr)

Mírně pokročilí

Kurz je určen pro studenty, kteří jsou schopni základní konverzace a chtějí své znalosti prohloubit.

Studijní materiál: Holá, Bořilová. Čeština Expres 2. Studijní materiál může být změněn dle úrovně posluchačů v daném semestru.

Kód předmětu: NJAZ099 (zimní semestr)
  NJAZ100 (letní semestr)

Pokročilí

Konverzace probíhající výhradně v češtině je určená pro studenty, kteří hovoří plynně česky. Ujasnění složitějších gramatických a lexikálních struktur.

Studijní materiál: Boccou-Kestřánková, Hlínová, Pečený, Štěpánková: Čeština pro cizince, úroveň B; a různé zdroje podle úrovně a potřeb účastníků kurzu v daném semestru.

Kód předmětu: NJAZ101 (zimní semestr)
  NJAZ102 (letní semestr)