Čeština pro cizince

Lektoři: Mgr. Dita Strouhalová – čeština pro začátečníky; Mgr. Kateřina Nohlová – všechny úrovně

Čeština se vyučuje na čtyřech úrovních:

Začátečníci

Kurz je určen pro studenty, pro které je čeština i české prostředí novou záležitostí. Studenti se učí nejběžnější fráze a základy gramatiky. Cílem kurzu je zvládnutí základní konverzace.

Studijní materiál: Holá, Bořilová. Čeština Expres 1
ZS: lekce 1 – 4 (Jak se představit a pozdravit, Orientace ve městě, Návštěva restaurace, Rodina).
LS: lekce 5 – 7 (Jak si domluvit schůzku – časové údaje, Slavní Češi – minulý čas, Prázdniny a dovolená).

Kód předmětu:NJAZ097 (zimní semestr)
 NJAZ098 (letní semestr)

Mírně pokročilí

Kurz je určen pro studenty, kteří jsou schopni základní konverzace a chtějí své znalosti prohloubit.

Studijní materiál: Holá, Bořilová. Čeština Expres 2
ZS: lekce 8 – 10 (Plánování času, Bydlení, Obchody, Reklamace, Cestování)
LS: lekce 11 – 14 (Lidské tělo, Pozdravy a přání, Služby, Zaměstnání)

Kód předmětu:NJAZ099 (zimní semestr)
 NJAZ100 (letní semestr)

Středně pokročilí

Kurz je určen pro studenty, kteří si již osvojili základy jazyka a chtějí dosáhnout jazykové úrovně A2. Navazuje na předchozí kurz pro začátečníky a mírně pokročilé.

Studijní materiál: Holá, Bořilová. Čeština Expres 3
ZS: lekce 1 – 4 (Země, Jazyky, Restaurace – české speciality, Rodinné vztahy, Cestování)
LS: lekce 5 – 7 (Charakteristika a vzhled, Oblečení a nákupy, Práce a kariéra, Hypotetické situace)

Kód předmětu:NJAZ199 (zimní semestr)
 NJAZ200 (letní semestr)

Pokročilí

Kurz konverzace probíhající výhradně v češtině je určen pro studenty, kteří hovoří plynně česky. Cílem kurzu je ujasnění složitějších gramatických a lexikálních struktur.

Studijní materiál: Alena Nekovářová. Čeština pro život 2; a různé zdroje podle úrovně a potřeb účastníků kurzu v daném semestru.

Kód předmětu:NJAZ101 (zimní semestr)
 NJAZ102 (letní semestr)