Informace pro nastupující studenty

Výuka angličtiny pro 1. ročník

Kurzy anglického jazyka pro bakaláře probíhají ve čtyřech semestrech a připravují studenty k povinné zkoušce z obecné i odborné angličtiny (AJ). Kurzy patří mezi volitelné předměty a studenti získávají za každý zápočet 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci Katedry jazykové přípravy (KJP).

Zápočet je v jednotlivých předmětech udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, testy z odborného jazyka), esej, seminární práci a docházku. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce.

Výuka v zimním semestru 1. ročníku probíhá 2 hod. (1 x 90 min.) týdně pro pokročilejší úrovně (kód NJAZ070 - Anglický jazyk pro středně pokročilé I.; NJAZ170 - Anglický jazyk pro pokročilé I.) nebo 4 hod. (2 x 90 min.) týdně pro méně pokročilé (NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.), v letním semestru se tento model opakuje pod jinými kódy.

Úroveň předmětu si studenti volí na základě výsledku vstupního testu. Ten si studenti vyplní na soustředění studentů 1. ročníků na Albeři nebo od 2. 9. 2023 samostatně zde: https://dl3.cuni.cz/mod/quiz/view.php?id=12536. Přihlášení je stejné jako do systému SIS. Studenti si zapíší odpovídající kód předmětu a jeho paralelku podle své studijní skupiny přes SIS.

kódpředmět
NJAZ071Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
NJAZ070Anglický jazyk pro středně pokročilé I.
NJAZ170Anglický jazyk pro pokročilé I.
NJAZ073Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
NJAZ072Anglický jazyk pro středně pokročilé II.
NJAZ172Anglický jazyk pro pokročilé II.

Výuka probíhá v Troji. Používají se učebnice New Total English (vyd. Pearson-Longman) – Students' BookWorkbook (k zakoupení v paláci Luxor na Václavském nám.)

Mírně pokročilí: New Total English Pre-Intermediate (A. Crace, R. Acklam).
Středně pokročilí: New Total English Upper-Intermediate (A. Crace, R. Acklam).
Pokročilí: New Total English Advanced (J. J. Wilson, A. Clare).

Pro studium odborného jazyka se ve všech skupinách od 1. semestru používá učebnice:
Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK (Praha: Matfyzpress, 2013), resp. uprav. vyd. Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (2019), (k zakoupení v e-shopu nakl. Matfyzpress: http://matfyzpress.cz).

Povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny (kód NJAZ091) plní studenti na KJP MFF UK. Zkouška z obecného i odborného jazyka je pro studenty všech úrovní jednotná. Studenti si ji obvykle zapisují po absolvování přípravných kurzů ve 4. semestru studia.

Studenti MFF se přednostně zapisují do paralelek přes SIS podle své skupiny a úrovně tři týdny před začátkem semestru (doporučujeme sledovat pravidelně SIS). Týden před začátkem semestru je zápis otevřen i pro jiné studenty UK až do naplnění kapacity.

!!! POZOR !!! – počet studentů v jednotlivých skupinách je omezen.

 

Pracoviště KJP:
Praha 8 – Troja, V Holešovičkách 2, sekretariát v č. V 133 – budova V

Kontakt: http://www.mff.cuni.cz/study/kjp/