Informace pro nastupující studenty

Výuka angličtiny pro 1. ročník

Kurzy anglického jazyka pro bakaláře probíhají ve čtyřech semestrech a připravují studenty k povinné zkoušce z obecné i odborné angličtiny (AJ). Kurzy patří mezi volitelné předměty a studenti získávají za každý zápočet 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci Katedry jazykové přípravy (KJP).

Zápočet je v jednotlivých předmětech udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, testy z odborného jazyka), esej, seminární práci a docházku. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce.

Výuka v zimním semestru 1. ročníku probíhá 2 hod. (1 x 90 min.) týdně pro pokročilejší úrovně (kód NJAZ070 - Anglický jazyk pro středně pokročilé I.; NJAZ170 - Anglický jazyk pro pokročilé* I.) nebo 4 hod. (2 x 90 min.) týdně pro méně pokročilé (NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.), v letním semestru se tento model opakuje pod jinými kódy.

Po absolvování rozřazovacího testu z AJ na úvodním soustředění studentů 1. ročníku ve středisku UK na Albeři se studenti dozvědí odpovídající kód předmětu. Při náhradním zápisu v Praze si studenti zvolí úroveň podle svého uvážení.

kód předmět
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I.
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé I.
NJAZ170 Anglický jazyk pro pokročilé* I.
NJAZ073 Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé II.
NJAZ172 Anglický jazyk pro pokročilé* II.

* V rámci tohoto předmětu bude otevřen kurz s rodilým mluvčím pro velmi pokročilé studenty (Advanced Plus - viz poznámka k předmětu v rozvrhu v SIS)

Výuka probíhá v Troji. Používají se učebnice New Total English (vyd. Pearson-Longman) – Students' BookWorkbook (k zakoupení v paláci Luxor na Václavském nám.)

Mírně pokročilí: New Total English Pre-Intermediate (A. Crace, R. Acklam).
Středně pokročilí: New Total English Upper-Intermediate (A. Crace, R. Acklam).
Pokročilí: New Total English Advanced (J. J. Wilson, A. Clare).

Pro studium odborného jazyka se ve všech skupinách od 1. semestru používá učebnice:
Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK (Praha: Matfyzpress, 2013), resp. uprav. vyd. Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (2019), (k zakoupení v e-shopu nakl. Matfyzpress: http://matfyzpress.cz).

Povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny (kód NJAZ091) plní studenti na KJP MFF UK. Zkouška z obecného i odborného jazyka je pro studenty všech úrovní jednotná. Studenti si ji obvykle zapisují po absolvování přípravných kurzů ve 4. semestru studia.

Studenti MFF se přednostně zapisují do paralelek přes SIS podle své skupiny a úrovně tři týdny před začátkem semestru (doporučujeme sledovat pravidelně SIS). Týden před začátkem semestru je zápis otevřen i pro jiné studenty UK až do naplnění kapacity.

!!! POZOR !!! – počet studentů v jednotlivých skupinách je omezen.

 

Pracoviště KJP:
Praha 8 – Troja, V Holešovičkách 2, sekretariát v č. V 133 – budova V

Kontakt: http://www.mff.cuni.cz/study/kjp/