RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1228
E-mail
milan.klicpera@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 150, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
F 153, 1. patro, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

Jsem experimentální výzkumník v oblasti fyziky kondenzovaných látek a vysokoškolský učitel.

Jsem hrdý na své zkušenosti s technikami rozptylu neutronů a také s přípravou a charakterizací monokrystalů. Můj současný výzkum se zaměřuje na oxidy vzácných zemin A2B2O7 s 3D-frustrovanou krystalovou mřížkou, komplexní strukturní, magnetické a elektronové stavy v nich a jejich zkoumání pomocí mikroskopických technik.

Kromě výzkumné činnosti vyučuji postgraduální a pregraduální studenty na Matematicko-fyzikální fakultě: odborné přednášky zaměřené na rozptylové techniky a určování magnetických struktur, a praktické kurzy I, II a IV. Jsem také školitelem bakalářských, magisterských a doktorských studentů.