Ing. Josef Hruška, Ph.D.

Pracoviště
Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu
Telefon
95155 1557
E-mail
hruska@karlov.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M -166, 1. suterén, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208