Ing. Jan Melich

Pracoviště
Středisko informatické sítě a laboratoří
Telefon
95155 4110
E-mail
melich@mbox.ms.mff.cuni.cz
Místnost / budova
S 400, 4. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1