RNDr. Petr Král

Pracoviště
Katedra fyziky kondenzovaných látek
Telefon
95155 1388
E-mail
petr.kral@matfyz.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
F 084, přízemí, Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2

O mně

Jsem studentem 4. ročníku doktorského oboru Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum. Předmětem mého zájmu je studium fyzikálních vlastností vzácnozeminných intermetalik, zejména s ohledem na vliv vysokého tlaku na krystalovou mříž a příslušné magnetické interakce. V rámci své dizertační práce (Tlakem řízené strukturní a magnetické transformace v intermetalikách typu 221) se zabývám sloučeninami R2T2X se specifickou krystalovou strukturou potenciálně vedoucí k frustrovanému magnetismu. Jsem hlavním řešitelem stejnojmenného Studentského grantu Univerzity Karlovy (GAUK 358121).

Vědecké výstupy

Publikace

 • P. Král, L. Havela, D. Staško, D. Daisenberger, M. Klicpera, M. Diviš, I. Puente-Orench, P. Proschek, J. Kaštil, M. Dopita, J. Prchal, Kondo volume collapse in frustrated antiferromagnet: The case of Ce2Pd2In, Phys. Rev. Mater. 8 (2024) 014401 (https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.8.014401).
 • P. Král, M. Diviš, L. Havela, P. Doležal, J. Kaštil, J. Prchal, Glassy magnetism of Tm2Cu2In in elevated pressures, J. Magn. Magn. Mater. 570 (2023) 170527 (https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2023.170527).
 • P. Král, M. Diviš, L. Havela, P. Proschek, P. Doležal, J. Kaštil, B. Vondráčková, J. Prchal, La2Pd2In: superconductivity and lattice properties at ambient and elevated pressures, J. Phys.: Condens. Matter 34 (2022) 145403 (https://doi.org/10.1088/1361-648X/ac4c15). 
 • P. Král, J. Kaštil, M. Klicpera, P. Doležal, J. Prokleška, L. Havela, J. Prchal, Stability of the 4f-magnetism in Ce2Pd2In under hydrostatic and uniaxial pressure, J. Alloys Compd. 878 (2021) 160304 (https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.160304).
 • P. Král, J. Prchal, M. Klicpera, P. Doležal, J. Kaštil, Phase diagrams of Ce2Pd2In intermetallic compound, 20th Conference of Czech and Slovak Physicists, Proceedings (2020) 177 (ISBN 978–808985513–1).
 
 • P. Král, Fyzika ve vysokých tlacích: od fundamentálních principů po reálné aplikace, Čs. čas. fyz. 1 (2024) 19 (ISSN 1804–8536).
 
 • J. Kaštil, J. Kamarád, M. Friák, M. Míšek, U. Dutta, P. Král, O. Kaman, Z. Arnold, Cluster spin glass in off-stoichiometric Ni2.01Mn1.58Sn0.41 alloy, Intermetallics 161 (2023) 107995 (https://doi.org/10.1016/j.intermet.2023.107995).
 • J. Prchal, J. Valenta, J. Šebesta, P. Král, D. Staško, P. Doležal, P. Proschek, M. Kratochvílová, V. Buturlim, Vliv tlaku na fyzikální chování intermetalických látek, Čs. čas. fyz. 1 (2023) 8 (ISSN 1804–8536).

Konferenční přípěvky

 • 28th AIRAPT & 60th EHPRG, Edinburgh 2023, poster presentation
 • 14th Prague Colloquium on f-Electron Systems (PCFES), Prague 2023, oral presentation
 • AVS 68th International Symposium and Exhibition, Pittsburgh 2022, oral presentation
 • International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES), Amsterdam 2022, poster presentation
 • International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (SCTE), Bordeaux 2022, poster presentation (best poster award)
 • Conference on Science at Extreme Conditions (CSEC), Edinburgh (online) 2021, oral presentation
 • 20th Conference of Czech and Slovak Physicists, Prague 2020, poster presentation
 • Week of Doctoral Students, Prague (online) 2020, oral presentation
 • 57th European High Pressure Research Group Meeting on High Pressure Science and Technology (EHPRG), Prague 2019, poster presentation
 • Česko-Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice: 2020 (Praha, online), 2019 (Košice, 1. místo), 2018 (Praha, 2. místo)

Zahraniční experimenty

 • ESRF (Grenoble, France), RTG absorpční spektroskopie za vysokého tlaku (Ce2Pd2In)
 • Paul Scherrer Institute (Villigen, Švýcarsko), neutronová difrakce (R2Cu2In, R = Ce, Dy, Tm)
 • Elettra (Terst, Itálie), RTG difrakce za vysokého tlaku (PrAlGe)
 • Diamond Light Source (Didcot, Velká Británie), RTG difrakce za vysokého tlaku (Ce2Pd2In)
 • Institut Laue-Langevin (Grenoble, Francie), neutronová difrakce (Ce2Pd2+xIn1-x, x = 0, 0.25)

Workshopy, letní školy, další

 • High Pressure Summer School (SUSSP78), Edinburgh 2023, poster presentation
 • Cryocourse, Espoo 2023, poster presentation
 • HERCULES European School, Grenoble + Villigen (online) 2022, poster presentation
 • International Workshop on Quantum Magnets in Extreme Conditions (QMEC), Kashiwa (online) 2021
 • Czech-Bavarian mini-school 2020 on large scale facilities and open data, Prague + Munich (online) 2020, oral presentation
 • Cena CRYTUR 2020, nejlepší diplomová práce v materiálových vědách (3. místo)