Pavel Turinský

Pracoviště
Katedra aplikované matematiky
Místnost / budova
S 322, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1