Bc. Jiří Suchomel

Pracoviště
Oddělení propagace a mediální komunikace
Telefon
95155 1664
E-mail
jiri.suchomel@matfyz.cuni.cz
Místnost / budova
M 208, 2. patro, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2