Katedra numerické matematikyVedoucí katedry
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
 
Zástupce vedoucího katedry
doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.
 
Tajemník katedry
doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
 
Sekretářka katedry
Hana Orosová
Adresa
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
 
Telefonní číslo
+420 95155 3364
 
Fax
+420 22232 3386
 
E-mail
knm@mff.cuni.cz