RNDr. Josef Hanuš, Ph.D.

Pracoviště
Astronomický ústav UK
Telefon
95155 2575
Mobilní telefon
607 866 137
E-mail
pepa@sirrah.troja.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
V 144 (232), 1. patro, Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8