Akademický senát

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (dále také AS MFF UK) je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem fakulty. AS MFF UK schvaluje vnitřní předpisy fakulty, rozdělení finančních prostředků fakulty, výroční zprávy, strategický záměr a jeho aktualizace, podmínky pro přijetí ke studiu, vyjadřuje souhlas se jmenováním a odvoláním členů Vědecké rady fakulty a disciplinární komise fakulty atd.

Nejbližší zasedání

Nejbližší zasedání

20. 12. 2023 18:00

ZOOM (údaje na vyžádání zašle jednatel senátu)

Studentská komora (SKAS)

Není naplánováno

Studijní komise

Není naplánováno

Ekonomická komise

Není naplánováno

Legislativní komise

Není naplánováno

Seznam všech zasedání a další informace

Aktuální informace

Hlasováním konaném dne 22. února 2023 vyhlásil Akademický senát MFF UK volby do studentské komory Akademického senátu MFF UK na dny 25. až 27. dubna 2023.

Podrobnosti o volbách

Za obsah této stránky zodpovídá: Akademický senát.