3. zasedání SKAS MFF UK (2023/2024)

21. 2. 2024, 18:00, N207

Program

 1. Schválení programu zasedání
 2. Schválení zápisu z předchozího zasedání
 3. Volby do SKAS MFF UK
 4. Laby v Troji
 5. Výuka angličtiny
 6. Otázka pohlaví v oficiálních dokumentech
 7. Volby zástupce SKASu do PR komise
 8. Řešení volby zástupce seminářů do PR komise
 9. Komunikační kalendář
 10. Nástěnky SKASu
 11. Společné zasedání se SKAS PřF UK
 12. Různé
Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.