1. zasedání SKAS MFF UK (2023/2024)

4. 10. 2023, 19:00, N207

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisů z předchozích dvou zasedání
  3. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.