6. zasedání SKAS MFF UK (2022/2023)

19. 6. 2023, 19:00, N207

Program

 1. Schválení programu zasedání
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Přivítání nových členů a seznámení
 4. Volba předsednictva SKAS MFF UK
 5. Pracovní komise AS MFF UK
 6. Stanovení stabilních úkolů pro členy SKAS MFF UK
 7. Zástupce SKAS MFF UK v Radě starších Spolku Matfyzák
 8. Výsledky schůzky zástupců SKAS s OPMK
 9. Výsledky schůzky se zástupci seminářů a soutěží
 10. Etický kodex
 11. Různé

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.