4. zasedání SKAS MFF UK (2022/2023)

20. 4. 2023, 17:00, M252

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Lab v Karlíně
  4. Analýza příjmů doktorského studia
  5. Chystané změny v podmínkách mimořádného studia
  6. Představení aktuálního stavu poradenských služeb
  7. Propagace poradenských služeb
  8. Různé

Usnesení

Zápis

Podklady

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.