2. zasedání SKAS MFF UK (2022/2023)

5. 12. 2022, 17:30, M-104ZAS

Program

 1. Schválení programu zasedání
 2. Schválení zápisu z minulého zasedání
 3. Výsledky kulatého stolu s vedením matematické sekce ohledně rozdělení státnic v navazujícím magisterském studiu
 4. Podvodné jednání studentů
 5. Možné založení dětské skupiny na MFF UK
 6. Hygienické pomůcky na toaletách v budovách MFF UK
 7. Wishlist investic
 8. Nástěnky SKAS
 9. Data o ohodnocení doktorandů
 10. Komunikace se zástupci fakulty v AS UK
 11. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.