1. zasedání SKAS MFF UK (2022/2023)

10. 10. 2022, 17:00, N014

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Focení senátorů na tablo
  3. Schválení zápisu z minulého zasedání
  4. Čas zápisu předmětů v SIS
  5. Vzdávání obhajoby závěrečné práce
  6. Stravování studentů - vyhodnocení vývoje situace
  7. Výsledky ankety ohledně problémů spojených s doktorským studiem
  8. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.