7. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

6. 6. 2022, 16:00, M224

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Přivítání nových členů a seznámení
  4. Volba předsednictva SKAS MFF UK
  5. Pracovní komise AS MFF UK
  6. Stanovení stabilních úkolů pro členy SKAS MFF UK
  7. Korespondenti SKAS MFF UK
  8. Zástupce SKAS MFF UK v Radě starších Spolku Matfyzák
  9. Identifikace problémů spojených se studiem doktorských studentů
  10. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.