6. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

24. 5. 2022, 17:30, M252 / ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého a z předminulého zasedání
  3. Navázání spolupráce s koordinátorkou poradenských služeb
  4. Představení výsledků průzkumu o předčasném odchodu ze studia
  5. Zastoupení zahraničních studentů ve SKAS MFF UK
  6. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.