5. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

12. 4. 2022, 18:00, M252 / ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Lab na Karlově
  4. Stravování studentů
  5. Vrátnice na IMPAKTu
  6. Rozdělení magisterských státnic
  7. Změny ve způsobu zápisu v SIS
  8. Různé

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.