4. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

16. 2. 2022, 19:00, ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Studentský zástupce cizojazyčných studentů
  4. Zapojení studentů informatiky do digitalizace fakulty
  5. Rozlišování vyjádření za SKAS MFF UK a vyjádření jednotlivých členů
  6. Nedostatečná kapacita zkoušek a cvičících (nejen) na informatické sekci
  7. Problém s pozdním rozvrhováním předmětů
  8. Kontrola plnění úkolů z předešlých zasedání
  9. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.