3. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

11. 1. 2022, 19:00, ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Studentská anketa
  4. Volby do SKAS MFF UK
  5. Mikrovlnné trouby pro studenty
  6. Úmluvy předmětů
  7. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.