2. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

12. 12. 2021, 19:00, ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisů z předešlých zasedání
  3. Zveřejňování výsledků anket
  4. Informování studentů o dění na zasedáních (SK)AS
  5. Diskuze o sjednocení platformy na distanční výuku
  6. Soft skills studentů MFF UK
  7. Seznam akcí pro studenty
  8. Zveřejňování materiálů z distanční výuky
  9. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.