1. zasedání SKAS MFF UK (2021/2022)

12. 11. 2021, 18:00, ZOOM

Program

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání
  3. Vnější komunikace SKASu
  4. Služby v laboratoři na Karlově
  5. Pítka na Karlově
  6. Různé

Usnesení

Zápis

Za obsah této stránky zodpovídá: Studentská komora.