Informace o přednáškách odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků

V souladu se závěrem Vědecké rady MFF UK konané dne 6. ledna 2016 musejí pracovníci na místech OA a AVP, kterým se blíží konec jejich pracovní smlouvy na dobu určitou, představit své dosavadní výsledky na semináři pracoviště, semináři projektu UNCE či na jiném vhodném fóru. Termíny těchto prezentací jsou předem oznamovány v předstihu, aby mohly být průběžně sdělovány členům VR MFF UK a umožnilo jim to v případě zájmu osobně se zúčastnit.


termín přednášející pracoviště název přednášky místo konání
4. 10. 2017 16:00 Ing. Marek Omelka, Ph.D. KPMS Nonparametric and semiparametric inference for conditional copulas posl. K1, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín
1. 11.2017 15:40 RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. KPMS Changepoints estimation via LASSO regularization posl. K1, Sokolovská 83, Praha 8 – Karlín

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Sekretariát.