Informace o přednáškách odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků

V souladu se závěrem Vědecké rady MFF UK konané dne 6. ledna 2016 musejí pracovníci na místech OA a AVP, kterým se blíží konec jejich pracovní smlouvy na dobu určitou, představit své dosavadní výsledky na semináři pracoviště, semináři projektu UNCE či na jiném vhodném fóru. Termíny těchto prezentací jsou předem oznamovány v předstihu, aby mohly být průběžně sdělovány členům VR MFF UK a umožnilo jim to v případě zájmu osobně se zúčastnit.

 
termín přednášející pracoviště název přednášky místo konání
26.9.2019 11:00 Mgr. Martin Pilát, Ph.D. KTIML Evolutionary Algorithms for Complex Problems seminář v penzionu Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří