Informace o přednáškách odborných asistentů a akademických vědeckých pracovníků

V souladu se závěrem Vědecké rady MFF UK konané dne 6. ledna 2016 musejí pracovníci na místech OA a AVP, kterým se blíží konec jejich pracovní smlouvy na dobu určitou, představit své dosavadní výsledky na semináři pracoviště, semináři projektu UNCE či na jiném vhodném fóru. Termíny těchto prezentací jsou předem oznamovány v předstihu, aby mohly být průběžně sdělovány členům VR MFF UK a umožnilo jim to v případě zájmu osobně se zúčastnit.

 
termín přednášející pracoviště název přednášky místo konání
14. 11. 2018 13:10 RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D. KG Testing a proposed „second continent“ beneath eastern China using geoneutrino measurements Katedra geofyziky, V Holečovičkách 2, Praha 8 – Troja
20. 11. 2018 13:10 Mgr. David Heyrovský, AM, Ph.D. ÚTF Gravitational microlensing by three-body systems Ústav teoretické fyziky, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
27. 11. 2018 13:10 RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. ÚTF Coherent control of Auger decay in molecules ÚTF, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
28. 11. 2018 14:50 RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. KFA Uncertainties in regional climate model outputs A1127 , V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
3. 12. 2018 14:00 RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. KFNT NMR & DFT study: two gallium cases C126 Kryo Troja
12. 12. 2018 9:30 Ing. Vít Vorobel, Ph.D. ÚČJF Mezinárodní neutrinový experiment JUNO A920, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
12. 12. 2018 9:30 Ing. Michal Malinský, Ph.D. ÚČJF Nezachování baryonového čísla v teoriích za Standardním modelem A920, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
18. 12. 2018 14:00 Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. KMF  In-flight modifikace nanočástic připravených pomocí GAS (In-flight modification of nanoparticles prepared by gas aggregation) posl. T2, V Holešovičkách 2, Praha 8 – Troja
18. 12. 2018 15:40 RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.  KPMS Residua pro nehomogenní shot-noise Coxovy procesy seminární místnost KPMS, 1. patro, Sokolovská 83, Karlín