Zaměstnanecké oddělení

Aktuálně

Podepisování daní

Prosíme všechny zaměstnance, aby v období 16. 1. 2020 – 14. 2. 2020 podepsali Prohlášení poplatníka daně ze mzdy (růžový formulář).

Tradičně bude možné formulář podepsat ve všech budovách:

Malá Strana
posluch. S7 2. patro
16. 1. 2020 8–12 13–15
17. 1. 2020 8–13
Karlín – Respirium
míst. K-151, suterén
20. 1. 2020 8–12 13–15
21. 1. 2020 8–13
Troja – Kryopavilon
sem. míst. C126, 1. patro
23. 1. 2020 8–12 13–15
24. 1. 2020 8–13

Po celé toto období lze podepsat tento formulář na pracovišti Karlov, kde bude možné vyzvednout potvrzení o příjmu za rok 2020.

Zaměstnanci daných budov nemohou podepsat na Karlově prohlášení v  termínech výše uvedených.

Všem děkujeme za spolupráci.


Úřední hodiny mzdové účtárny

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 12.00  


Formuláře

Formuláře zaměstnaneckých agend naleznete na samostatné stránce.

Kontaktní informace

Telefon
95155 1298, 95155 1441
Fax
95155 1406
E-mail
pers@dekanat.mff.cuni.czmzd@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Domácí stránka
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/pers
Struktura
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/pers.htm

Pracovní činnosti

Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Jančák

  • pracovněprávní agenda, zdravotní pojišťovny, výběrová řízení
 

Katarína Brettschneiderová

  • agenda PaM, výkazy a statistiky, přeúčtování mezd, agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Vlasta Kostolná

  • agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Monika Hurtová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Astronomický ústav UK (AUUK) Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF) Kat. fyziky materiálů (KFM)
Kat. makromolekulární fyziky (KMF) Katedra geofyziky (KG) Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
Kat. meteorologie a ochr. prostř. (KMOP) Ústav teoretické fyziky (UTF) Kabinet softw. a výuky informat. (KSVI)
Kat. teor. inform. a mat. logiky (KTIML) Kat. pravděpodob. a mat. stat. (KPMS) Katedra tělesné výchovy (KTV)
Počítačová síť Troja (PST) Správa budov (SB) – Budovy Karlov, Budova Karlín, Budova Malá Strana
 

Emília Kališová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (KDF) Kat. fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) Kat. distrib. a spolehl. systémů (KDSS)
Kat. softwarového inženýrství (KSI) Ústav form. a aplik. lingvistiky (UFAL) Kat. algebry (KA)
Kat. didaktiky matematiky (KDM) Kat. matematické analýzy (KMA) Kat. numerické matematiky (KNM)
Knihovna fakulty (KNIH) Kat. jazykové přípravy (KJP) Odd. pro vědu a zahraniční styky (OVZS)
Studijní oddělení (STUD) Oddělení propagace mediální komunikace (OPMK)  
 

Helena Cihlářová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Fyzikální ústav (FUUK) Kat. fyziky nízkých teplot (KFNT) Kat. fyziky kondenz. látek (KFKL)
Kat. chemické fyziky a optiky (KCHFO) Kat. aplikované matematiky (KAM) Středisko inform. sítě a labor. (SISAL)
Informatický ústav UK (IUUK) Matematický ústav (MUUK) Reprografické středisko fakulty (REPRO)
Konferenční a společenské centrum (PROFDU) Sekretariát (SEKR) Hospodářské oddělení (HOSP)
Zaměstnanecké oddělení (PERS) Správa počítačové sítě Karlov (PSIK) Správa budov (SB) – Areál Troja
Referát energetika (ENERGI) Referát interního auditu a právních služeb (RIA)