Zaměstnanecké oddělení

Aktuálně

Žádáme vás o předávání podkladů prostřednictvím podatelny, nenavštěvujte zbytečně kanceláře.


Změny ve vyplácení příspěvku na stravování (stravenkový paušál)


Úřední hodiny mzdové účtárny

Pondělí9.00 – 11.0013.00 – 15.00
Úterý9.00 – 11.0013.00 – 15.00
Středa9.00 – 11.0013.00 – 15.00
Čtvrtek9.00 – 11.0013.00 – 15.00
Pátek9.00 – 12.00 


Formuláře

Formuláře zaměstnaneckých agend naleznete na samostatné stránce.

Kontaktní informace

Telefon
95155 1298, 95155 1441
Fax
95155 1406
E-mail
pers@dekanat.mff.cuni.czmzd@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Domácí stránka
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/pers
Struktura
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/pers.htm

Pracovní činnosti

Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Jančák

  • pracovněprávní agenda, zdravotní pojišťovny, výběrová řízení
 

Katarína Brettschneiderová

  • agenda PaM, výkazy a statistiky, přeúčtování mezd, agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Vlasta Kostolná

  • agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Miroslava Říhová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Astronomický ústav UK (AUUK)Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF)Kat. fyziky materiálů (KFM)
Kat. makromolekulární fyziky (KMF)Katedra geofyziky (KG)Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
Kat. fyziky atmosféry (KFA)Ústav teoretické fyziky (UTF)Kabinet softw. a výuky informat. (KSVI)
Kat. teor. inform. a mat. logiky (KTIML)Kat. pravděpodob. a mat. stat. (KPMS)Katedra tělesné výchovy (KTV)
Počítačová síť Troja (PST)Správa budov (SB) – Budovy Karlov, Budova Karlín, Budova Malá Strana
 

Kateřina Veitová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (KDF)Kat. fyziky povrchů a plazmatu (KFPP)Kat. distrib. a spolehl. systémů (KDSS)
Kat. softwarového inženýrství (KSI)Kat. algebry (KA)Kat. numerické matematiky (KNM)
Kat. didaktiky matematiky (KDM)Kat. matematické analýzy (KMA)Kat. jazykové přípravy (KJP)
Knihovna fakulty (KNIH)Odd. pro vědu a zahraniční styky (OVZS)Studijní oddělení (STUD)
Oddělení propagace mediální komunikace (OPMK)Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL)Oddělení firemní spolupráce (OFS)
Oddělení podpory grantů a projektů (OGAP)Správní oddělení (SPR) 
 

Helena Cihlářová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Fyzikální ústav (FUUK)Kat. fyziky nízkých teplot (KFNT)Kat. fyziky kondenz. látek (KFKL)
Kat. chemické fyziky a optiky (KCHFO)Kat. aplikované matematiky (KAM)Středisko inform. sítě a labor. (SISAL)
Informatický ústav UK (IUUK)Matematický ústav (MUUK)Reprografické středisko fakulty (REPRO)
Konferenční a společenské centrum (PROFDU)Sekretariát (SEKR)Hospodářské oddělení (HOSP)
Zaměstnanecké oddělení (PERS)Správa počítačové sítě Karlov (PSIK)Správa budov (SB) – Areál Troja
Referát energetika (ENERGI)