Zaměstnanecké oddělení

Aktuálně

Žádáme vás o předávání podkladů prostřednictvím podatelny, nenavštěvujte zbytečně kanceláře.


Úřední hodiny mzdové účtárny

Pondělí 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 12.00  


Formuláře

Formuláře zaměstnaneckých agend naleznete na samostatné stránce.

Kontaktní informace

Telefon
95155 1298, 95155 1441
Fax
95155 1406
E-mail
pers@dekanat.mff.cuni.czmzd@dekanat.mff.cuni.cz
Adresa
Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Domácí stránka
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/pers
Struktura
http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/pers.htm

Pracovní činnosti

Vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Jančák

  • pracovněprávní agenda, zdravotní pojišťovny, výběrová řízení
 

Katarína Brettschneiderová

  • agenda PaM, výkazy a statistiky, přeúčtování mezd, agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Vlasta Kostolná

  • agenda dohod konaných mimo pracovní poměr
 

Monika Hurtová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Astronomický ústav UK (AUUK) Kabinet výuky obecné fyziky (KVOF) Kat. fyziky materiálů (KFM)
Kat. makromolekulární fyziky (KMF) Katedra geofyziky (KG) Ústav částicové a jaderné fyziky (UCJF)
Kat. meteorologie a ochr. prostř. (KMOP) Ústav teoretické fyziky (UTF) Kabinet softw. a výuky informat. (KSVI)
Kat. teor. inform. a mat. logiky (KTIML) Kat. pravděpodob. a mat. stat. (KPMS) Katedra tělesné výchovy (KTV)
Počítačová síť Troja (PST) Správa budov (SB) – Budovy Karlov, Budova Karlín, Budova Malá Strana
 

Emília Kališová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Katedra didaktiky fyziky (KDF) Kat. fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) Kat. distrib. a spolehl. systémů (KDSS)
Kat. softwarového inženýrství (KSI) Ústav form. a aplik. lingvistiky (UFAL) Kat. algebry (KA)
Kat. didaktiky matematiky (KDM) Kat. matematické analýzy (KMA) Kat. numerické matematiky (KNM)
Knihovna fakulty (KNIH) Kat. jazykové přípravy (KJP) Odd. pro vědu a zahraniční styky (OVZS)
Studijní oddělení (STUD) Oddělení propagace mediální komunikace (OPMK)  
 

Helena Cihlářová

  • mzdová agenda (komplexní zpracování mezd, výplata nemocenských dávek apod.) pro pracoviště:
Fyzikální ústav (FUUK) Kat. fyziky nízkých teplot (KFNT) Kat. fyziky kondenz. látek (KFKL)
Kat. chemické fyziky a optiky (KCHFO) Kat. aplikované matematiky (KAM) Středisko inform. sítě a labor. (SISAL)
Informatický ústav UK (IUUK) Matematický ústav (MUUK) Reprografické středisko fakulty (REPRO)
Konferenční a společenské centrum (PROFDU) Sekretariát (SEKR) Hospodářské oddělení (HOSP)
Zaměstnanecké oddělení (PERS) Správa počítačové sítě Karlov (PSIK) Správa budov (SB) – Areál Troja
Referát energetika (ENERGI) Referát interního auditu a právních služeb (RIA)