Neplatí od 30. 10. 2017.

Směrnice tajemníka č. 1/2000

Energetický přehled

Pro zjištění aktuálního instalovaného a užívaného výkonu v areálu Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulty, V Holešovičkách 2, Praha 8 - Trója (UK MFF TRÓJA) bude od 1.6.2000 prováděn soupis všech druhů elektrických spotřebičů, strojů a zařízení.

Vedoucí kateder a pracovišť umožní energetikovi fakulty panu Pavlu Thérovi, po předchozí dohodě termínu, prohlídku všech prostorů a zajistí doprovod pracovníka, který je seznámen se všemi technickými zařízeními pracoviště.

V Praze dne 16.5.2000

 

RNDr. Petr KARAS
tajemník MFF