Neplatí od 14. 7. 2006, viz Směrnice tajemníka 1/2006.

Směrnice tajemníka č. 1/1999

O pravidlech pro poskytování příspěvku na stravování

  1. S ohledem na zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (vč. POKYNU č. D-132 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona a Nařízení vlády ČSR č. 137/89 Sb.) každý zaměstnanec fakulty, který odpracuje směnu delší než 3 hodiny, má nárok na l oběd v menze nebo poukázku na l jídlo. V případě, že si zaměstnanec koupí stravenky na celý měsíc a neodpracuje příslušný počet směn (nečekaně onemocní, zúčastní se pracovní cesty, vybere si dovolenou apod.), je povinen přečerpaný počet stravenek vyrovnat v průběhu kalendářního roku.
  2. Nárok mají pouze zaměstnanci v hlavním pracovním poměru kromě studentů. Nemají tedy nárok zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na vedlejší pracovní poměr, formou dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti, ani studenti.
  3. Kontrolovat čerpání přípustného počtu příspěvku na stravování je povinností každého zaměstnance.
  4. Povinností zaměstnanců, kteří zodpovídají za evidenci docházky, je uvádět do měsíčního výkazu odpracovaných směn i dobu, kdy se zaměstnanec zúčastnil pracovní cesty.
  5. Informace o čerpání stravenek zpracovává osobní oddělení a  rozesílá je na jednotlivá pracoviště čtvrtletně. Možný aktuální stav poskytuje na vyžádání osobní oddělení.
  6. Celková zpráva o ročním čerpání stravenek bude předána na pracoviště do 31. března následujícího roku.
  7. V případě přečerpání stravenek do 10-ti kusů má zaměstnanec možnost převést tento počet do čerpání roku následujícího s tím, že se mu počet přečerpaných stravenek odečte od počtu směn odpracovaných v lednu následujícího roku.
  8. Při vyšším počtu přečerpaných stravenek, t.j. více než 10 ks, je zaměstnanec povinen částku za neoprávněné čerpání uhradit. V tomto případě bude úhrada provedena srážkou ze mzdy za měsíc březen.
  9. Tato směrnice nahrazuje příkaz tajemnice č.: 6/96 včetně jeho dodatků.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 1. 2000.

 

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty