Neplatí od 30. 8. 2006, viz Směrnice děkana č. 4/2005.

Příkaz tajemníka č. 5/1998

Stanovení základních organizačních norem vydávaných tajemníkem a přehled dosud platných příkazů

1. Organizační normy vydávané tajemníkem

Tajemník MFF UK vydává dvě základní organizační normy, které upravují chod a řízení organizace:

a) interní směrnice

Jde o specifické organizační normy zabývající se částí nebo oblastí řídícího systému organizace. Jsou trvalého charakteru, nečíslují se, označují se záhlavím a datem.

b) příkazy

Organizační normy, kterými se ukládají jednorázové, zpravidla časově omezené úkoly. Jejich platnost končí splněním úkolu. V daném roce se číslují v souvislé časové řadě, označují se záhlavím a datem.

Oba dva druhy organizačních norem jsou přístupné na domovské webové stránce MFF UK. Interní směrnice jsou ve společné schránce s interními směrnicemi děkana, příkazy jsou ve schránce Příkazy tajemníka ve členění:

- příkazy aktuální - vydané v běžném roce

- příkazy starší - stále platné

2. Přehled dosud platných příkazů (a pokynů) tajemníka

z roku: číslo: týká se:
19974/1997 uplatňování DPH
3/1997 hospodaření s majetkem fakulty
19966/1996 pravidel pro poskytování příspěvku na stravování, vč. dodatků
19957/1995 vjezdu do areálu Troja
6/1995 náležitostí účetních dokladů a styk s HO
5/1995 bezhotovostní výplaty mezd a stipendií
4/1995 hospodaření s drahými kovy - aktualizován na WWW stránkách
19942/1994 služebních průkazů - aktualizován na WWW stránkách
3/1994 hospodaření s tlakovými lahvemi
19901/1990 zavedení pružné pracovní doby

 

RNDr. Petr KARAS

tajemník fakulty

V Praze dne 1. dubna 1998